Google+ Followers

Sunday, 25 March 2012

Impak uniform Suksis

hidup  ini penuh kejutan,
banyak perkara datang tidak dijemput, tiba tiada perkhabarannya,
dari bergerak dalam ketidaktahuan,
lebih baik hidup membuat kejutan...
"hilal asyraf"

No comments:

Post a Comment